به اعتلای کشورمان معتقدیم

پوتین درگذشت کسینجر را تسلیت گفت

آبتاب– ولادیمیر پوتین درگذشت هنری کسینجر را تسلیت گفت. ولادیمیر پوتین افزود: نام او با همکاری ها و ایجاد مسیر که دستیابی به تنش زدایی و دستیابی به توافقات مهم با ایالات متحده را ممکن کرد همراه است.

او همچنین ایده هایی برای حل و فصل ارائه کرد، از جمله اشاره کرد که غیبت روسیه در نظم جدید جهانی پس از پایان درگیری در اوکراین غیرقابل قبول است.

Email
چاپ