به اعتلای کشورمان معتقدیم

پنج سد تهران ۱۶ درصد آب دارد

آبتاب  فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشوربا تشریح وضعیت مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۴ آذر ماه اظهار داشت: ورودی‌ سدهای کشور از ۲.۷۱ میلیارد متر مکعب در سال گذشته به ۳.۰۲ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است که نشان از رشد ۱۱ درصدی ورودی سدهای کشور دارد.

سخنگوی صنعت آب ایران در خصوص خروجی سدهای کشور نیز گفت: خروجی سدهای کشور از ۳.۸۱ میلیارد مترمکعب در سال آبی گذشته به حجم ۴.۸۶ میلیارد مترمکعب رسیده است که نشانگر رشد ۲۷ درصدی میزان تأمین مصارف از محل سدها نسبت به سال گذشته است.

وی با اشاره وضعیت سدهای برخی حوضه‌های آبریز بیان داشت: ۱۳ سد مهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه حدود ۲۴ درصد پرشدگی دارد که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است. همچنین از مجموع ۵ سد تأمین کننده آب شرب تهران نیز در کل ۱۶ درصد پرشدگی دارند که نشانگر ۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته است.

Email
چاپ
آخرین اخبار