به اعتلای کشورمان معتقدیم

کاظمی: آموزش حداقل یک مهارت در دوره متوسطه ضروری است

آبتاب– معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش حداقل یک مهارت در دوره متوسطه یک ضرورت مهم است که باید صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در دومین نشست هم اندیشی معاونین آموزش متوسطه در دوران‌های گذشته وزارت آموزش و پرورش گفت: اقدامات تحولی در راستای ارتقای کیفیت آموزش و بهبود فرآیندهای یاددهی-یادگیری در معاونت آموزش متوسطه در حال برنامه ریزی و اقدام است.

وی در ادامه افزود: تحول در برگزاری آزمون استخدامی در منابع آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی با تشکیل کانون‌های ارزیابی از جمله برنامه‌های تحولی در سال ۱۴۰۲ بوده است.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به مهارت آموزی در دوره متوسطه، افزود: آموزش حداقل یک مهارت در دوره متوسطه یک ضرورت مهم است که باید صورت گیرد، در همین راستا استفاده از تجربیات و نظرات کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت در انتخاب بهترین شیوه، بسیار راهبردی است.

وی با تأکید بر آموزش همراه با تولید در هنرستان‌ها، تصریح نمود: آموزش همراه با تولید در محیط واقعی کار برای تحقق تربیت نیروی انسانی ماهر ضروری است و باید در این مسیر از ظرفیت صنایع و کارخانجات در تأسیس هنرستان‌های جوار کارخانجات بهره برداری نمود.

عضو شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت آموزش در مدارس به ویژه مدارس عادی دولتی، گفت: برگزاری رویدادهای کیفیت بخشی به ویژه جشنواره الگوهای برتر تدریس با رویکرد آموزش تلفیقی از جمله برنامه‌های معاونت آموزش متوسطه برای ارتقای کیفیت آموزش در مدارس به ویژه مدارس عادی دولتی است.

وی در پایان با اشاره به باور به ارتقای مدارس عادی دولتی، افزود: باور مسئولین به ارتقای مدارس عادی دولتی بسیار مهم است و اولین گام در این راستا انتصاب مدیران کارآمد، خلاق، مؤمن و جوان است تا زمینه این ارتقا و بهبود کیفیت در مدرسه فراهم آورده شود.

Email
چاپ