به اعتلای کشورمان معتقدیم

انتقاد روزنامه دانشگاه آزاد از حجاب‌بان‌های مترو تئاتر شهر: این کار یعنی اینکه هیچ ایده ای ندارید

آبتاب کاری مثل حجاب‌بان‌های متروی تئاترشهر اگر برای ارزش شرعی حجاب است چرا فقط در یک نقطه ایران انجام می‌شود؟ کدام پیمایش اجتماعی از اثر مثبت این‌گونه کار‌ها روی بهبود حجاب گفته‌اند؟ کار‌هایی نمادین مثل ماجرای متروی تئاترشهر فقط پیام‌رسانی است که می‌گوید ایده‌ای نداریم! اثر منفی این پیام‌رسان، اما حفظ فضای پاییز ۱۴۰۱ در محیط اجتماعی است.
پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

انتقاد روزنامه دانشگاه آزاد از حجاب‌بان‌های مترو تئاتر شهر: اینکار یعنی اینکه هیچ ایده ای ندارید/ اگر دنبال حکم شرع هستید چرا یک نقطه را انتخاب کردید؟

روزنامه فرهیخنگان متعلق به دانشگاه آزاد نوشت: وزارت کشور به‌عنوان مهم‌ترین دست قوه مجریه در سیاست داخلی باید سیاست‌هایی را پیگیری کند که ضمن تعمیق قدرت ملی، برای یک گروه خاص سیاسی نباشد.

کاری مثل حجاب‌بان‌های متروی تئاترشهر اگر برای ارزش شرعی حجاب است چرا فقط در یک نقطه ایران انجام می‌شود؟ کدام پیمایش اجتماعی از اثر مثبت این‌گونه کار‌ها روی بهبود حجاب گفته‌اند؟ کار‌هایی نمادین مثل ماجرای متروی تئاترشهر فقط پیام‌رسانی است که می‌گوید ایده‌ای نداریم! اثر منفی این پیام‌رسان، اما حفظ فضای پاییز ۱۴۰۱ در محیط اجتماعی است. چالشی که شکاف‌های اجتماعی را آماده تبدیل به گسل‌های سیاسی می‌کند. وضعیتی متضاد با نیاز‌های جامعه ایران.

Email
چاپ
آخرین اخبار