به اعتلای کشورمان معتقدیم

برگزاری کارگاه آموزشی دیابت در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی- از برگزاری کارگاه آموزشی دیابت، شناخت خطرات و اقدامات موثر پیشگیرانه به مناسبت روز جهانی دیابت، توسط خانم اکبری پرستار کلینیک زخم با حضور توانخواهان ساختمان یاس مرکز جامع توانبخشی و نگهداری شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی و بیماران ام اس به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ در مؤسسه خیریه کهریزک.

 پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

 

Email
چاپ