به اعتلای کشورمان معتقدیم

ثبت رکورد پهلوان مریم اسفندیاری در کتاب رکوردهای جهانی گینس

آبتابمریم اسفندیاری بانوی پر افتخار و تحسین برانگیز مام میهن به عنوان اولین زن ایرانی رکورد آفرین توانست اتومبیل پراید و پرشیا را روی پاهای خود در آسمان نگه دارد و صاحب رکورد در سطح بین المللی شود. قرار است تا رکورد پهلوان مریم اسفندیاری در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شود.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

Email
چاپ
آخرین اخبار