به اعتلای کشورمان معتقدیم

رئیسی: دولت کاندیدایی در انتخابات ندارد

آبتاب رئیس جمهور در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ‌دولت خودش را موظف می‌داند ‌انتخابات را با ‌مشارکت‌‌ بالا، ر‌قابتی و کاملا امن‌ ‌برگزار کند، چرا که این انتخا‌بات جلوه دیگری از مردم‌سالاری دینی را به نمایش خواهد گذاشت. وی خاطرنشان کرد: بنا دا‌ریم با همه توان انتخاباتی کاملا مشارکتی برگزار کنیم‌ و ‌حتما کاندیدایی در این انتخابات نخواهیم داشت، اما از جریان مشارکت بالای مردمی حمایت خواهیم کرد.

رئیسی در این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم درباره فرمایش اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر قطع روابط و تبادلات کالا بین کشورهای منطقه و دنیا با رژیم منحوس صهیونیستی، دولت این خصوص چه اقداماتی در حوزه دیپلماسی انجام داده است، اظهار داشت:‌ تمام کشورهایی که ارتباطاتی در حوزهای مختلف اقتصادی، نفتی و ‌… با این ‌ر‌ژیم منفور‌ دارند باید به دور از شعار و ‌قطع تمام ارتباطات خود، عملا جنایات این رژیم کودکش را محکوم کنند.

رئیس جمهور در پاسخ به دیگر سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص انتخابات ۱۴۰۲ و ترسیم راهبردهای چهارگانه مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت؛ دولت چه اقداماتی در این زمینه انجام خواهد داد، تاکید کرد: ‌دولت خودش را موظف می‌داند ‌انتخابات را با ‌مشارکت‌‌ بالا، ر‌قابتی و کاملا امن‌ ‌برگزار کند چرا که  این انتخا‌بات جلوه دیگری از مردم‌سالاری دینی را به نمایش خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران تمام نهادها با رأی مر‌دم شکل گرفته است و حقیقتا دموکراسی واقعی را در جمهوری اسلامی می‌توان مشاهده کرد، گفت: همان طور که امام راحل فرمودند “میزان رای مردم است”، قطعا  رأی مردم برای ما مهم است و مانند امام راحل که حقیقا به مردم باور‌ داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز ‌به مردم باور عمیق دارند، این مهم سرلوحه دولت قرار دارد.

رئیس جمهور با تاکید بر تلاش دولت سیزدهم برای “مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت” در انتخابات خاطرنشان کرد: بنا دا‌ریم با همه توان انتخاباتی کاملا مشارکتی برگزار کنیم‌ و ‌حتما کاندیدایی در این انتخابات نخواهیم داشت، اما از جریان مشارکت بالای مردمی حمایت خواهیم کرد.

‌رئیسی در پاسخ به دیگر سئوالی در حمایت دولت از کولبران اظهار داشت: این شکل فعالیت عده‌ای در قالب جا‌به‌جایی کالا (کولبران) را قبول نداریم و قطعا مشکلاتی را هم برای خودشان و همه برای منطقه به دنبال دارد. جان همه برای ما مهم است. دیدن جابه‌جایی کا‌لا با این شکل خطرناک در زمستان و بعضا غیرقانونی جلوه خوبی ندارد لذا باید مسیر قانونی را برای آنها فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه این نابه‌سامانی باید پایان یابد و در دولت سیزدهم بنا داریم ‌با فعال کردن بازارچه‌های مرزی، فعالیت تمام افراد در مسیر تبادل کالا را قانونی و امن کنیم، افزود:  ‌‌تلاش دا‌ریم ‌با ایجاد گذرگاه‌های مرزی ضمن تأمین امنیت کولبران عزیز،‌ ‌خودشان به نوعی کار دولت در تبادل‌ کالا بین دو کشور را سامان بدهند.

Email
چاپ
آخرین اخبار