به اعتلای کشورمان معتقدیم

هنر زیباترین دریافت انسان از روح است فریدالله ادیب آیین

آبتابالهه مهرنیا- فریدالله ادیب آیین یک هنرمند تجسمی است و اظهارات او در مورد کار و هنرش، به طور کلی، اغلب منبع اصلی نقل قول های او هستند با این حال، در اینجا برخی از نقل قول های قابل توجه منسوب به او وجود دارد که بینش هایی را در مورد فلسفه هنری او ارائه می دهد.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

هنر پر فرازترین آرزو هنرمند است

من به نقاشی انقلابی و بزرگ اعتقادی ندارم، این موضوع کمی است نقاشی های من از من بزرگتر هستند آنها خودکفا هستند. من می خواهم بگویم که من سیاسی نیستم و هیچ ایده سیاسی ندارم اما نمی توانم چنین باشم اعتقادات من کاملاً شناخته شده است من نقاشی‌هایم را به فیلم ترجمه نمی‌کنم، من درباره آنها فیلم می‌سازم.

من ترجیح می دهم با چشمان بسته ببینم

این نقل قول ها منعکس کننده رویکرد متنوع و چند وجهی فریدالله ادیب آیین به هنر است که سبک ها و فلسفه های مختلفی را در بر می گیرد آثار او اغلب مرزها و تقاطع های بین واقعیت، ادراک و بازنمایی را بررسی می کند.

Email
چاپ
آخرین اخبار