به اعتلای کشورمان معتقدیم

بازدید رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد از مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از حضور آقای مهندس اسماعیل حسن پور رئیس محترم اداره نظارت بر اجرای استاندارد و آقای دکتر مهدی غنیمتی کارشناس مسئول اداره نظارت بر اجرای استاندارد در آسایشگاه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ در مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

Email
چاپ
آخرین اخبار