به اعتلای کشورمان معتقدیم

سازمان ملل: اسرائیل با ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه مخالف است

آبتاب هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در فلسطین گفت که اسرائیل آشکارا با ارسال کمک های بشردوستانه به شمال غزه (جایی که حدود ۴۰۰ هزار نفر در آنجا هستند) مخالف است. وی تصریح کرد که رژیم صهیونیستی آشکارا با ارسال کمک‌های بشردوستانه به شمال غزه مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «لین هستینگز» هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در فلسطین امروز جمعه گفت: اسرائیل آشکارا با ارسال کمک های بشردوستانه به شمال غزه (جایی که حدود ۴۰۰ هزار نفر در آنجا هستند) مخالف است.

هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در فلسطین در نشست خبری هفتگی دفتر ژنو سازمان ملل به صورت برخط این سخنان را مطرح کرد.

وی در این نشست ارزیابی‌ هایی را درباره وضعیت انسانی غزه و منطقه تحت حملات اشغالگران قدس ارائه کرد.

الرشق گفت: درباره کشتار جدید هشدار می دهیم و از سران کشورهای عربی واسلامی و جامعه بین المللی می خواهیم که در راستای توقف جایات کشتار جمعی مل ما اقدام عاجلی به عمل آورند.

Email
چاپ