به اعتلای کشورمان معتقدیم

متهمان پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش در جلسه بازپرسی/ عکس

آبتاب– در جلسه بازپرسی متهمان پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش نسبت به سوالات مطروحه پاسخ دادند.

به گزارش میزان: در ادامه تحقیقات پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر، یکی دیگر از جلسات بازپرسی با حضور دادستان فردیس، معاون دادستان فردیس، بازپرس پرونده و دادیار اظهار نظر برگزار شد و متهمان پرونده نسبت به سوالات مطروحه پاسخ دادند.

متهمان قتل مهرجویی
متهمان قتل مهرجویی
متهمان قتل مهرجویی
متهمان قتل مهرجویی
متهمان قتل مهرجویی
متهمان قتل مهرجویی
متهمان قتل مهرجویی
متهمان قتل مهرجویی
متهمان قتل مهرجویی
متهمان قتل مهرجویی
متهمان قتل مهرجویی
Email
چاپ
آخرین اخبار