به اعتلای کشورمان معتقدیم

بازدید اعضای سازمان ملی استاندارد ایران از آسایشگاه خیریه کهریزک/ فیلم

آبتاب گزارش سیدکمال الدین میرعباسی، از بازدید اعضای محترم سازمان ملی استاندارد ایران از آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز مهرماه ۱۴۰۲.

 پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

Email
چاپ
آخرین اخبار