به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری/ صرف صبحانه سالم با کودکان اتیسم

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از صرف صبحانه سالم در مراکز شبانه روزی کودکان معلول ذهنی و اتیسم در حیاط مرکزی ساختمان نیلوفر به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ در مؤسسه خیریه کهریزک.

       پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):  

Email
چاپ