به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری/ برگزاری برنامه نمایش کودکانه در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از برگزاری برنامه نمایش کودکانه در ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری کودکان معلول ذهنی و اتیسم مهرماه ۱۴۰۲ در مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

Email
چاپ