به اعتلای کشورمان معتقدیم

انتقاد روسیه از ارائه جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی

آبتاب رئیس کمیته روابط خارجی مجلس علیای روسیه در خصوص ارائه جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، گفت: “جایزه صلح امسال به همراه تصمیم کمیته نوبل به وضوح ماهیتی سیاسی دارد.”
به گزارش ایسنا گرگوری کاراسین، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس علیای روسیه روز جمعه درخصوص ارائه جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، به اسپوتنیک گفت: “جایزه صلح امسال به همراه تصمیم کمیته نوبل به وضوح ماهیتی سیاسی دارد.”
Email
چاپ
آخرین اخبار