به اعتلای کشورمان معتقدیم

کدام استان‌ ها بیشترین جمعیت اتباع افغانستانی را دارند؟

آبتاب بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، مهاجرین افغانستانی بیشتر در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان زندگی می‌کنند اما در این میان یک استان یعنی استان تهران بیش از ۵۰۰ هزار تبعه افغانستانی را در خود جای داده است.
به گزارش خبرآنلاین، بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، مهاجرین افغانستانی بیشتر در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان زندگی می‌کنند، نقشه زیر به توزیع تعداد اتباع افغانستانی به تفکیک استان‌های کشور می‌پردازد.
بر اساس این نقشه:
تهران بیش از ۵۰۰۰۰۰
خراسان رضوی بین ۳۰۰۰۰۰ تا ۴۹۹۹۹۹
استان‌های اصفهان، کرمان و فارس بین ۲۰۰۰۰۰ تا ۳۹۹۹۹۹
استان‌های یزد، قم و البرز بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۹۹۹۹۹
استان‌های مرکزی، قزوین، گلستان، سمنان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان بین ۵۰۰۰۰ تا ۹۹۹۹۹ و در باقی استان‌های کشور کمتر از ۵۰۰۰۰ نفر از اتباع افغانستانی حضور دارند.
Email
چاپ