به اعتلای کشورمان معتقدیم

توضیحات اسلامی درباره بازرسان اخراج‌شده آژانس

آبتابمحمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت با اشاره به اخراج تعداد معدودی از بازرسان آژانس در هفته‌های اخیر گفت: آژانس ۱۲۷ بازرس تایید شده در ایران دارد که تنها سه چهار نفر از آنها که از سه کشور اروپایی بودند که مرتب رفتار سیاسی تند دارند، از ایران اخراج شدند.

وی افزود: آژانس ۱۲۷ بازرس تایید شده در ایران دارد و این سه چهار نفر عددی در مقابل تعداد بازرسان رسمی نیستند.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: جوسازی در این مورد ناشی از رفتار سیاسی و عملیات روانی این کشورهاست که مرتب می‌گویند ایران مفاد برجام را یک طرفه انجام دهد و آنها کاری نکنند.

انتهای پیام

Email
چاپ