به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری/ حضور دکتر اصغر کشتکار قائم مقام رئیس و سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در آسایشگاه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از حضور جناب آقای دکتر اصغر کشتکار قائم مقام رئیس و سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در آسایشگاه خیریه کهریزک، و شرکت در جلسه همفکری با آقایان دکتر حسن احمدی ریاست دانشگاه علمی کاربردی کهریزک و دکتر افشین وجدانی مدیر محترم آسایشگاه همراه با بازدید از مرکز کودکان معلول ذهنی و اوتیسم ساختمان نیلوفر و دانشگاه علمی کاربردی کهریزک به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ در مؤسسه خیریه کهریزک. 

    پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

Email
چاپ