به اعتلای کشورمان معتقدیم

اکران تبلیغات محیطی آسایشگاه خیریه کهریزک

آبتاب سیدکمال الدین میرعباسی، تبلیغات محیطی آسایشگاه خیریه کهریزک (تبلیغات شهری) به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ و به صورت رایگان در سطح شهر کرج به مدت هفت ماه در مناطق چهارگانه (مترو فردیس، مترو محمدشهر، عظمیه مهراد مال و بلوار شورا) اکران شد.

  

Email
چاپ
آخرین اخبار