به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری در محیط کار در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری در محیط کار ویژه کارشناسان مالی و اداری و متصدیان امور دفتری مراکز در سالن گردهمایی اقاقیا به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ در مؤسسه خیریه کهریزک.

    پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

 

Email
چاپ