به اعتلای کشورمان معتقدیم

واکنش وزیر علوم به ادعای اخراج اساتید از دانشگاه‌ ها: این طور که در فضای مجازی عنوان می‌شود نیست

آبتاب محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، در حاشیه جلسه چهارشنبه هیئت دولت گفت: “اساتید دانشگاه سرمایه نمادین کشور هستند و هیچ گاه علاقه‌مند نیستیم که به آن‌ها بی احترامی شود.”
به گزارش ایسنا، وی در ادامه گفت، یک عضو هیئت علمی علاوه بر نظم و انضباط آموزشی باید نظم وانضباط پژوهشی و فرهنگی را رعایت کند.
این طور که در فضای مجازی عنوان می‌شود نیست و دانشگاه هیچ‌گاه سرمایه‌های خود را به راحتی از بین نمی‌برد و علاقه‌مند نیستیم به اساتید ظلمی شود.
Email
چاپ
آخرین اخبار