به اعتلای کشورمان معتقدیم

تأکید ایران و قطر بر افزایش همکاری‌ها در جهت مقابله با گرد و غبار

آبتاب– در حاشیه اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه و گرد و غبار، نشست دوجانبه ایران و قطر برگزار شد و طرفین درخصوص افزایش همکاری‌ها در جهت مقابله با گرد و غبار گفت‌وگو کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه و گرد و غبار، نشست دوجانبه علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و فالح بن ناصر آل ثانی، وزیر محیط زیست و تغییرات آب و هوایی کشور قطر برگزار شد.
گفت‌وگو در خصوص کاهش آلودگی‌های خلیج فارس به ویژه آلودگی‌های نفتی و انتقال تجارب، دانش و افزایش همکاری‌ها در خصوص مقابله با توفان‌های گرد و غبار از جمله محورهای اصلی این نشست بودند.
Email
چاپ