به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری/ اجرای فعالیت های ورزش گروهی کودکان مرکز نیلوفر و سالمندان زن در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از اجرای فعالیت های ورزش گروهی کودکان مرکز نیلوفر و سالمندان زن مرکز رز با هدف ارتقای آمادگی جسمانی،تعامل اجتماعی،انگیزه، اعتماد بنفس و بهبود خلق و خو در ساختمان نیلوفر به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ در مؤسسه خیریه کهریزک.

   پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

Email
چاپ