به اعتلای کشورمان معتقدیم

مرگ پریگوژین؛ فرانسه می‌گوید «تردیدهای منطقی» وجود دارد

آبتاب، اولیویه وران، سخنگوی دولت به تلویزیون فرانس ۲ گفت: “ما هنوز از وضعیت سقوط هواپیما اطلاعاتی در دست نداریم. می‌توانیم تردید‌های منطقی داشته باشیم.» او افزود که رئیس واگنر «کسی بود که کار‌های پلشت پوتین را انجام می‌داد. آنچه او انجام داد از سیاست‌های پوتین جدایی ناپذیر است. پوتین به او مسئولیت داد تا به‌عنوان رئیس گروه واگنربدرفتاری کند.”
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اولیویه وران، سخنگوی دولت به تلویزیون فرانس ۲ گفت: “ما هنوز از وضعیت سقوط هواپیما اطلاعاتی در دست نداریم. می‌توانیم تردیدهای منطقی داشته باشیم.”

Email
چاپ
آخرین اخبار