به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری/ برگزاری “کارگاه آموزش درمان و مراقبت از بیماران دارای عفونت های ریوی” در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب، گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از برگزاری “کارگاه آموزش درمان و مراقبت از بیماران دارای عفونت های ریوی (پنومونی)” با تدریس جناب آقای دکتر سپیانی با حضور جمعی از  پزشکان، پرستاران، بهیاران،مراقبین، مدیران و مسِئولین مراکز در سالن آمفی تئاتر به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ در مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR): 

Email
چاپ