به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری/ ویژه برنامه روز جهانی چپ دست ها در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب، گزارش تصویری سیدکمال الدین میرعباسی، از ویژه برنامه روز جهانی چپ دست ها با برنامه رنگ آمیزی و نقاشی قرینه با دست چپ با حضور جمعی از مادران کودکان و کودکان معلول ذهنی و اتیسم در ساختمان نیلوفر به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ در مؤسسه خیریه کهریزک.

پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

 

Email
چاپ