به اعتلای کشورمان معتقدیم

ویدئو/ کارگاه سفالگری ویژه کودکان اوتیسم

آبتاب سیدکمال الدین میرعباسی- گزارشی کوتاه از کارگاه سفالگری ویژه کودکان معلول ذهنی و اوتیسم آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز به تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۴۰۲.
Email
چاپ