به اعتلای کشورمان معتقدیم

انتقاد جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی/ به حکم قانون تمکین کنید

جمهوری اسلامی نوشت: حتی تشکیک در حکم اول دیوان عدالت اداری، کار درستی نبود. حالا که دیوان برای بار دوم همان نظر را داده و حکم اولیه را تأیید کرده، رئیس جمهور می‌بایست بدون فوت وقت، به حکم قانون تمکین و پذیرش آن را اعلام می‌کرد و به کسی اجازه چانه زدن در این باره را نمی‌داد.

به گزارش آبتاب، جمهوری اسلامی در یادداشتی به انتقاد از اقدام اخیر ابراهیم رئیسی پرداخت. وقتی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌دهد، رئیس جمهور باید بلافاصله به این حکم تمکین کند و با این کار خود به تمام مسئولین اجرائی کشور بیاموزد که در برابر قانون خاضع باشند و بدون فوت وقت به احکام صادره از مبادی قانونی عمل کنند.
حتی تشکیک در حکم اول دیوان عدالت اداری، کار درستی نبود. حالا که دیوان برای بار دوم همان نظر را داده و حکم اولیه را تأیید کرده، رئیس جمهور می‌بایست بدون فوت وقت، پذیرش آن را اعلام می‌کرد و به کسی اجازه چانه زدن در این باره را نمی‌داد.
این روش است که می‌تواند موجب تحکیم قانونمداری در کل کشور و زوال هرج و مرج و خودسری‌ها شود.
Email
چاپ