به اعتلای کشورمان معتقدیم

اعتماد: نزدیکان و مشاوران قالیباف در صف کاندیداتوری مجلس دوازدهم

آبتاب، کاندیداتوری نمایندگان قالیبافی در انتخابات مجلس امری حتمی و معمول است، این‌بار اسامی از سمت‌های نزدیک به قالیباف در بدنه ساختاری مجلس شنیده می‌شود.
اعتماد نوشت: در هفته‌های اخیر اخباری از عزم کاندیداتوری برخی چهره‌های نزدیک به قالیباف در مجلس دوازدهم شنیده می‌شود.
کاندیداتوری نمایندگان قالیبافی در مجلس امری حتمی و معمول است، اما این‌بار اسامی از سمت‌های نزدیک به قالیباف در بدنه ساختاری مجلس شنیده می‌شود. اسامی همچون «امیر ابراهیم رسولی»، مشاور رییس و مدیرکل هیات رییسه مجلس، «سعید احدیان»، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رییس مجلس و «احسان عسکری» مشاور رییس مجلس، در صدر این اسامی قرار دارند.
Email
چاپ