به اعتلای کشورمان معتقدیم

آلبوم عکس (۲) / دکتر سعید رجائی خراسانی

آبتاب؛ آلبوم عکس زنده یاد دکتر سعید رجائی خراسانی، سفیر و نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد.

      

 

Email
چاپ