به اعتلای کشورمان معتقدیم

حمایت اتحادیه اروپا از برنامه جهانی غذا برای کمک به پناهندگان در ایران

آبتاب، برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد (WFP) در ایران از نخستین کمک اتحادیه اروپا استقبال مینماید. این کمک به سازمان اجازه میدهد تا به آسیب پذیرترین پناهندگان ساکن مهمانشهرها، کمک نقدی ارائه دهد. این بودجه قابل توجه به مبلغ ۱.۵ میلیون یورو از طریق اداره کل امور بشر دوستانه اتحادیه اروپا تأمین میشود و حدود ۳۳ هزار پناهنده ساکن در ۲۰ مهمانشهر در سراسر کشور را حمایت میکند.

به گزارش دفتر برنامه جهانی سازمان ملل متحد، باتون عثمانی، مدیر کشوری موقت برنامه جهانی غذا در ایران گفت: “از حمایت اتحادیه اروپا بسیار سپاسگزاریم که ما را قادر میسازد تا به نیازهای ضروری غذایی پناهندگان آسیب پذیر پاسخ دهیم و در عین حال روحیه انعطافپذیری آنها را برای آیندهای روشنتر تقویت کرده و تأثیر ملموسی بر زندگیشان بگذاریم.”
ایران در حال حاضر دومین کشور میزبان پناهنده در جهان پس از ترکیه است که بیش از ۳.۴ میلیون پناهنده و جمعیتی مشابه پناهندگان را در خود جای داده است، اما پس از ورود موج جدید مهاجران آسیب پذیر افغان که به دنبال پناهندگی در ایران هستند، فشار اقتصادی بر کشور افزایش یافته است.

 پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):


طاهینی تاماناگودا، که بر عملیات بشردوستانه اتحادیه اروپا در ایران نظارت دارد، میگوید: “ما در کنار پناهندگانی هستیم که از کشورهای خود گریخته اند و در حال حاضر در ایران هستند. کمک اتحادیه اروپا از عملیات برنامه جهانی غذا حمایت کرده و تضمین میکند که آسیب پذیرترین پناهندگان، ابزار کافی برای رفع نیازهای اساسی خود را داشته باشند.”
پیش بینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۲ و پس از تعیین وضعیت بسیاری از افراد تازه وارد، جمعیت مهمانشهرها به ۵۲ هزار نفر افزایش یابد. برنامه دو ساله فعلی برنامه جهانی غذا بر تعهد این سازمان به حمایت از کلیه پناهندگان آسیب پذیر ساکن در مهمانشهرها از طریق ارائه کمکهای نقدی بدون قید و شرط برای رفع نیازهای اساسی آنها با تمرکز بر بهبود امنیت غذایی، تأکید می کند. 
به لطف حمایت کشورهای اهداکننده، برنامه جهانی غذا از زمان ورود نخستین پناهجویان از افغانستان و عراق در اواخر دهه ی ،۱۹۸۰ به پناهندگان در ایران کمک میکند. این سازمان تا یافتن راه حلی پایدار به حمایت خود از پناهندگان ادامه خواهد داد.
برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد بزرگترین سازمان بشردوستانه در جهان است که در مواقع اضطراری جان انسان ها را نجات داده و از کمک های غذایی برای ایجاد راهی به سوی صلح، ثبات و رفاه افرادی که در گذر از مناقشات، بلایا و تغییرات اقلیمی استفاده میکند.

Email
چاپ