به اعتلای کشورمان معتقدیم

مصرف الکل بیشترین اعتیاد شایع در میان دانش‌آموزان

آبتاب، محمد جمالو؛ معاون پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر در یک برنامه تلویزیونی با ارائه آمار و ارقامی از وضعیت اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی پراهمیت اظهار کرد: بر اساس آمار سال ۱۳۹۵، در حوزه دانش‌آموزی ۲.۱ درصد جمعیت دانش‌آموزان دچار شیوع مواد مخدر بودند که اعتیاد در بین دانش‌آموزان هنرستانی بیش‌تر بود و ۰.۱۵ درصد دانش‌آموزان هنرستان شیشه، ۰.۳۶ درصد حشیش، ۰.۹۶ درصد ماریجوانا و ۵.۴ درصد مصرف الکل داشتند.

وی با اشاره به اینکه شیوع‌شناسی اعتیاد هر ۵ سال یک‌بار انجام می‌شود و شیوع شناسی جدید در حال اجراست، افزود: دانش‌آموزان دبیرستان ۰.۱۹ درصد مصرف شیشه، ۰.۲۴ درصد حشیش، ۰.۵۷ درصد ماریجوانا و ۳.۵۳ درصد مصرف الکل داشتند همچنین ۵.۳۹ درصد جامعه فعال کشور یعنی ۴ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۸۰۰ نفر در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال آلودگی به اعتیاد دارند و این رقم در کل دنیا نیز تقریباً بدین صورت است.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه سلامت فرزندان کشور جایی برای تعارف ندارد، گفت: بر اساس اسناد سازمان ملل، اعتیاد یک اپیدمی است؛ ما زمانی در کرونا موفق شدیم که ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شد و مردم نسبت به این موضوع حساس شدند، موضوع مواد مخدر هم باید جدی گرفته و جزو دغدغه‌های مسئولان کشور شود و از پاسکاری مسئولیت خودداری شود.

سن اعتیاد به ۱۰ سال رسیده است

همچنین مهری سادات موسوی؛ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اعتیاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی افزود: مدل اعتیاد در دهه اخیر تغییر کرده و سن اعتیاد کاهش پیدا کرده و به ۱۰ سال رسیده است همچنین اعتیاد زنانه شده، در کنار این موارد قیمت پایین مواد مخدر، صنعتی شدن و تغییر الگوی مصرف مواد مخدر را شاهد هستیم، به عنوان مثال خانواده‌ها تصور می‌کنند که فرزندشان در اتاق خود و در فضای امن است اما در حال مصرف مواد مخدر صنعتی است.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی گفت: با افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی اعضای خانواده هم آسیب می‌بینند به عنوان مثال پدری که مصرف مواد مخدر صنعتی دارد دچار توهم شده و به اعمال خشونت علیه خانواده اقدام می‌کند از سوی دیگر قیمت مواد مخدر با توجه به تورم سال‌های اخیر چندان افزایش نداشته است.

آموزش و پرورش اجازه ورود مددکاران را نمی‌دهد

(نماد، عنوان اختصاری طرحی با نام «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان » است که در سال ۱۳۹۴ ،در قالب ائتلاف ۹ دستگاه و با هدف دستیابی به چارچوب همکاری نظام یافته برای مداخله سریع، به‌موقع و موثر در آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان، طراحی و آغاز شد.)

وی متذکر شد: باید با یک عزم ملی آموزش و پرورش را از این فضای طبقاتی که در حال حاضر برآن حاکم است در بیاوریم.

Email
چاپ