به اعتلای کشورمان معتقدیم

لغو مصاحبه زنده ظریف با تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران

آبتاب، گفت‌وگوی زنده دکتر محمدجواد ظریف با تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران لغو شد. ظریف وزیر خارجه سابق ایران در این خصوص گفت: از یک منبع مطلع، شنیدم که با پخش زنده مخالفت شده و لذا به شبکه دانشگاه تهران اعلام کردم که در گذشته نیز در مصاحبه غیرزنده شرکت نمی‌کردم و اکنون نیز از شرکت در مصاحبه معذورم.
ظریف وزیر خارجه سابق ایران در این خصوص به «جهان دیپلماسی» گفت: دوستان با اصرار زیاد و علیرغم اینکه من از مصاحبه امتناع می کنم، از من قول مصاحبه زنده گرفتند که فقط به احترام دانشگاه تهران که خانه جدیدم است، با آن موافقت کرده بودم. 
او افزود: از یک منبع مطلع، شنیدم که با پخش زنده مخالفت شده و لذا به شبکه دانشگاه تهران اعلام کردم که در گذشته نیز در مصاحبه غیرزنده شرکت نمی‌کردم و اکنون نیز از شرکت در مصاحبه معذورم.
     توضیح دانشگاه تهران در مورد لغو گفت و گوی زنده با ظریف
مدیر شبکه اینترنتی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار بخش دانشگاه این شبکه گفت: فضای باز رسانه ای موجود در شبکه دانشگاه زمینه حضور همه اندیشه ها را فراهم کرده است.
شریفی خاطرنشان کرد: دکتر ظریف همانند سایر اعضای محترم هیات علمی دانشگاه تهران که آزادانه از زمان راه اندازی شبکه دانشگاه تهران به بیان دیدگاههای خود پرداخته اند اگر در شبکه دانشگاه حضور یابند باعث بهره مندی جامعه دانشگاهی خواهند شد.
وی افزود: پخش زنده گفتگوهای شبکه نیازمند مجوز مراجعی است که در فضای مجازی مدیریت این بخش را در سایت رسمی عهده دارند که عدم هماهنگی برای صدور مجوز پخش زنده شبکه دانشگاه، سبب شد دکتر ظریف گفتگوی غیرزنده را نپذیرند اما همچنان امیدواریم ایشان فرصت گفتگو با جامعه دانشگاهی را از دست ندهند.
Email
چاپ