به اعتلای کشورمان معتقدیم

واکنش فرزند شهید بهشتی به بیلبوردهای شهر تهران

به گزارش آبتاب، سیدعلیرضا بهشتی فرزند شهید بهشتی در همایش مؤسسه دین و اقتصاد پیرامون شهید بهشتی نسبت به جملاتی از شهید بهشتی که اخیرا در بیلبوردهای سطح شهر واکنش نشان داد.

علیرضا بهشتی با بیان این که «گویی شهید بهشتی ابزاری است برای استفاده خودمان بدون توجه به منظومه فکری ایشان»، گفت: در خیابان ها این نوشته ها در بیلبوردها با مضامین حجاب را دیده ام. برخی از نوشته ها به شهید بهشتی بدون استناد منتسب شده است، اما برخی هم جمله ایشان بوده و درست است.
او افزود: این جملات به ارزش و نقش و کارکرد حجاب برای یک زن اشاره دارد. ولی هیچ گونه استدلالی برای حجاب اجباری در سخنان شهید بهشتی مشاهده نمی شود. بلکه اعمال آن به هیچ وجه با اندیشه های شهید بهشتی سازگار نیست و ما نصّ صریحی هم از ایشان در این مورد نداریم.
بهشتی گفت: این که حجاب چه مزایایی برای یک زن دارد یک حرف است و مسأله اجبار مسأله دیگری است و به نظر می رسد حجاب اجباری همان مضارّی را دارد که اجبار بی حجابی داشت.
منبع: جماران
Email
چاپ