به اعتلای کشورمان معتقدیم

نوجوانان باید با مفاهیم مدیریت آشنا شوند

آبتاب الهه مهرنیا- دکتر حجت بقایی به عنوان مدیر اجرایی سازمان جهانی مدیران آینده در ایران منصوب شد، به همین مناسبت گفتگوی کوتاهی باایشان انجام دادیم.

مدیراجرایی سازمان جهانی مدیران آینده، در مورد اهداف و فعالیتهای سازمان گفت: این سازمان با همکاری چند دانشگاه، موسسه پژوهشی و کارشناسان مدیریت در سرتاسر جهان فعالیت می کند.

من هم به دستور استاد گرانقدرم دکتر علیرضاسلمانیان افتخار این را دارم که به عنوان مدیراجرایی در ایران در خدمت اساتید باشم.

هدف اصلی سازمان آموزش مفاهیم مدیریت و ارتباطات انسانی است و در کنار آن به طور تخصصی آموزش و هدایت نوجوانان و جوانان در اولویت است.

بنده در ایران به تازگی این افتخار را دارم که در خدمت ایشان هستم.

دکتر بقایی در مورد فعالیتهای سازمان در ایران گفت: ما در حال طراحی و برنامه ریزی کارگاههای آموزش کاربردی برای رده های سنی بین ( ۱۴_۱۷) سال هستیم، من به شخصه معتقدم نوجوان ما باید مفاهیم مدیریت را بداند و با حمایت اساتید کارگاهها را طراحی و اجرا می کنیم. البته طرحهای فوق العاده ای در حال اجرا داریم که با توجه به قوانین و فرهنگ بومی کشور عزیزمان برخی از کارگاهها را اجرا خواهیم کرد.

در طول این چند سال با پیگیریهای اساتیدم خصوصاً دکتر علیرضا سلمانیان نوکابادی ما توانستیم با توجه به پتانسیلهای استاد و همچنین با حمایت برخی مقامات بین المللی بعضی کارگاها را در نقاط مختلف جهان اجرایی نماییم و اکنون در حال برنامه ریزی برای جوان و نوجوان ایرانی هستیم.

مدیراجرایی سازمان جهانی مدیران آینده در ادامه گفتگو با اشاره به تعداد زیاد کارگاه ها افزود: سازمان پتانسیل این را دارد که در آموزش ترمیک نیز ورود نماید. من با توجه به شرایط موجود مدلی را طراحی کردم که نوجوانان و جوانان ایرانی به طور مستقیم با کارآفرینان و مدیران ارتباط بگیرند و در حال برنامه ریزی برای اجرایی کردن این مورد در ایران هستم. در این طرح نوجوان به همراه خانواده در کارگاه هایی حضور پیدا می کند که مدیران و کارآفرینان در آن حضور دارند و این آموخته ها را به چشم می بیند و به طور مستقیم سؤالاتی را که برایش پیش می آید از افراد مرتبط و متخصص می پرسد. این انتقال تجربه موجب ایجاد انگیزه در ایشان شده و مدیران جدید پرورش می بینند و در حال حاضر در برخی کشورها این موارد انجام می شود که ما در ایران با توجه به پتانسیلهای موجود ممکن است استعدادیابی کرده و افراد را برای ادامه تحصیل در رشته های مدیریت معرفی نماییم.

بقایی در خاتمه این گفتگو تأکید کرد: راستش من دوست دارم نوجوان ما قبل از اینکه به خدمت سربازی اعزام شود آمادگی مدیریت خود و اطرافیان را داشته باشد. مدیریت، علمی است که باید در ناخوداگاه انسان نهادینه شود، نیازی به مدرک دانشگاهی نیست، هر انسانی باید بداند چطور خود را مدیریت کند و بعد محیطی بسازد برای آسایش جامعه، من به شخصه به دلیل عدم فراگیری این موارد در شرایط سنی مناسب، ناخوداگاه مسایلی برایم پیش آمد که با توکل بر خدا می خواهیم آن مسایل برای نوجوان و جوانان ما طوری دیگر اتفاق بیفتد. مدیریت خود زندگی است، شما نگاه کن، در بدن شما اگر یک سلول، فقط یک سلول در بدن از مدیریت مغز تبعیت نکند چه اتفاقی برای بدن می افتد، همین را برای جامعه در نظر بگیرید.

Email
چاپ