به اعتلای کشورمان معتقدیم

لزوم تامین نان سالم به عنوان قوت غالب جامعه

آبتاب، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: با توجه به اینکه نان قوت غالب جامعه است باید برای رفع چالش‌های آن اهتمام داشت و همه دستگاه‌های عضو شورای عالی و همچنین صنعت تولید نان از پیش تولید، مزرعه تا سفره در کنار یکدیگر برای تامین نان سالم تلاش کنند. 

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در پی تصویب سند ملی امنیت غذا و تغذیه ۱۴۱۱-۱۴۰۲ در هفدمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، چهارمین جلسه کمیته فنی بهبود کیفیت نان با محوریت امکان‌سنجی تولید نان با آرد کامل در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.

در همین راستا، بهبود کیفیت و سلامت نان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار در سند ملی است که با توجه به بیانات رییس جمهور در خصوص تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی بطور جدی پیگیری شود.

وی افزود: با توجه به اینکه نان قوت غالب جامعه است باید برای رفع چالش‌های آن اهتمام داشت و همه دستگاه های عضو شورای عالی و همچنین صنعت تولید نان از پیش تولید، مزرعه تا سفره در کنار یکدیگر برای تامین نان سالم تلاش کنند.

مطلق با بیان اینکه شاید نیاز باشد برخی قوانین موجود بازنگری شوند، خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان موافق با اقدامات اجباری نیستیم و تولید نان کامل باید به صورت داوطلبانه باشد اما هر نوع نانی که تهیه می شود باید مطابق با اصول بهداشتی و قوانین تعریف شده کشور باشد تا تهدیدی، سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره نیاندازد.

رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تصریح کرد: اقدامات بسیار مثبتی در استان ها به ویژه استان های مرکزی و قم در مورد تولید نان باکیفیت انجام شده است و سایر استان‌ها از جمله خراسان رضوی، خوزستان و کرمانشاه نیز در حال پیگیری تولید نان با کیفیت هستند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، به گفته وی، از دلایل موفقیت برنامه نان کامل در استان های مرکزی و قم مشارکت فعال استانداران، فرمانداران، روسای غله، صنعت، نانوایان و ایجاد مطالبه گری و فرهنگ سازی در جامعه است.

مطلق ادامه داد: دبیرخانه‌های کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان‌ها رابطین ما برای تسهیل در هماهنگی‌های بین بخشی هستند و استان ها می توانند از این ظرفیت برای پیشبرد برنامه های ارتقای کیفیت نان استفاده کنند.

Email
چاپ