به اعتلای کشورمان معتقدیم

ویدئو/ حضور سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مؤسسه خیریه کهریزک

آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، آقای یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲ در آسایشگاه مؤسسه خیریه حضور یافتند و با مصطفی دوستی مددجوی ساکن ساختمان یاس و همچنین دیدار با مددجویان آن مرکز دیدار کردند.  

       پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

     گزارشی کوتاه از حضور آقای یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس  در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز 

Email
چاپ