به اعتلای کشورمان معتقدیم

ظریف: نامه ورود ایران به شانگهای را در اردیبهشت ماه دریافت کردیم، این واقعیت است

آبتاب، دکتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق با حضور در کلاب هاوس در مورد موضاعات گوناگونی از جمله برجام صحبت کرد.
دکتر ظریف با حضور در کلاب هاوس در بخشی از سخنان خود در خصوص پیمان شانگ‌های گفت: “تاجیکستان مخالف عضویت ایران در این پیمان بود که در اردیبهشت ۱۴۰۰ نظر این کشور جلب شد و نامه عضویت ایران صادر شد، ولی اولین جلسه رسمی پیمان شانگ‌های در شهریور بود که در این جلسه موضوع را اعلام کردند.”
وی افزود: می‌خواهید دستاورد سازی کنید، بکنید، نوش جان، اما خودتان باورتان نشود!
Email
چاپ