به اعتلای کشورمان معتقدیم

عکس / سند جالب بازجویی امام خمینی (ره) در خرداد ۱۳۴۲

آبتاب، در این برگ بازجویی که در زندان قصر تنظیم شده، آیت الله خمینی فقط نوشته‌اند: «‌‏چون استقلال قضایی در ایران نیست و قضات محترم در تحت فشار هستند،‌‎ ‌‏نمی‌توانم به بازپرسی جواب دهم».

برگ بازجویی از  آیت‌الله خمینی رهبر فقید انقلاب در زندان قصر ۲۵ خرداد ۱۳۴۲

 

Email
چاپ