به اعتلای کشورمان معتقدیم

همتی خطاب به دولت: از مذاکرات چه خبر؟

آبتاب، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در توییتی نوشت: بعد از دیدارهای اخیر برنامه تان چیست؟

از مذاکرات رفع تحریمها چه خبر؟

تصمیم سازان چه ابتکاری و تصمیم گیران چه شجاعتی را آشکار خواهند ساخت؟

برای موفقیت شرط لازم اختیار است و شرط کافی برای استفاده درست از آن، ابتکار تصمیم سازان و شجاعت تصمیم گیران است.

موفق باشید.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

Email
چاپ
آخرین اخبار