به اعتلای کشورمان معتقدیم

رفیق‌دوست: جوانان به حزب مؤتلفه بپیوندند تا مؤتلفه انقلاب را تقدیم امام زمان کند

آبتاب،  وزیر سپاه دوران دفاع مقدس، گفت: خواهش می‌کنم جوانان به مؤتلفه بپیوندند تا این مؤتلفه باشد که انقلاب را تقدیم امام زمان کند.

محسن رفیق دوست در مراسم سالگرد شصتمین سالگرد تاسیس حزب مؤتلفه اظهار کرد: امام خمینی در ابتدای حرکتش مؤتلفه را تأسیس کرد تا اسلام سیاسی را به مردم بشناساند. مؤتلفه معنی تقیه را در جامعه آشکار کرد که تقیه این نیست که در کنج خانه بنشینیم بلکه یعنی مخفیانه مبارزه کنیم. افتخار مؤتلفه این است که توسط همه مراجع مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ما ۱۵ نفر از سران مؤتلفه بعد انقلاب دور هم جمع می شدیم و اخبار جامعه را از طریق سید احمد به امام می رساندیم. یکبار مرحوم سید احمد از طرف امام گفت که شما مؤتلفه ها تا آخر پای نهضت ایستاده اید. همین حرف را رهبر انقلاب و مراجع زده اند چون مؤتلفه از عهد خود با امام دست برنداشته است.

رفیق دوست افزود: همه مؤتلفه می ترسیدند چون این حزب ثابت رای بوده و پای عهد خود است. خواهش میکنم جوانان به مؤتلفه بپیوندد تا این مؤتلفه باشد که انقلاب را تقدیم امام زمان کند.

Email
چاپ
آخرین اخبار