به اعتلای کشورمان معتقدیم

برجام یک سند بین المللی است

آبتاب، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حرم امام گفت: شعار نه شرقی نه غربی دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود و امروز حساسیت مردم به این شعار را امروز می‌بینیم.

بر اساس گزارش جماران، امیرعبداللهیان گفت: امروز ۵ میلیون و یکصد ایرانی به طور رسمی مقیم خارج از کشور هستند و البته این تعداد ممکن است مقداری بیشتر باشد.

امیرعبداللهیان همچنین گفت: برجام خوب یا بد دارای نقاط ضعف یا قوت امروز یک سند بین المللی است که مقابل ماست و مسیر ما برای لغو تحریم هاست.

او ادامه داد: هفته هاست به طور غیرمستقیم پیام ها برای لغو ها ادامه دارد و از طریق وزرای خارجه برخی کشورها نیز تلاش ها برای جمع بندی متن اولیه در حال انجام است. اما برای حفظ آرامش مردم دائما اطلاع رسانی نمی‌کنیم.

او گفت: پیشرفتهای خوبی حاصل شده است و امیدواریم به نقاط خوبی برسیم.

وزیر خارجه ایران گفت: از عدم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و عدم امکان تحصیل زنان و دختران ناخرسندیم. 

او گفت: در موضوع حقابه نیز معتقدیم قرارداد ۱۳۵۱ باید به صراحت مورد توجه قرار گیرد.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: درگیری های پراکنده در مرز افغانستان نگران کننده است.

Email
چاپ