به اعتلای کشورمان معتقدیم

نور نیوز: کناره گیری شمخانی از دبیری شورا قطعی ست

آبتابرسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نور نیوز، از کناره گیری شمخانی از دبیری شورا خبر داد. 

شمخانی در توئیتی با انتشار شعری از محتشم کاشانی نوشت:  حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود / آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت

Email
چاپ