به اعتلای کشورمان معتقدیم

سازمان فضایی ایران: تصاویر ماهواره خیام نشان می دهد طالبان با انحراف مسیر آب هیرمند، مانع رسیدن آب به ایران شده

آبتاب، چند روزی است که موضوع احتمال کارشکنی حکومت مستقر افغانستان در تخصیص حق آبه ایران از هیرمند داغ شده است.

 اکنون سخنگوی سازمان فضایی ایران با انتشار یک ویراست در صفحه شخصی خود خبر از برخی شیطنت‌های طالبان جهت خودداری از تخصیص حق آبه ایران از هیرمند داده است.

 دلیریان همچنین از سوی سازمان فضایی ایران اعلام آمادگی کرده است تا این داده‌ها را با وزارت امور خارجه جهت پیگیری به اشتراک بگذارد.

Email
چاپ