به اعتلای کشورمان معتقدیم

چاپ اسکناس در ایران

آبتاب، فرانسه برای نخستین‌بار پس از انقلاب کبیر، پول کاغذی را رواج داد. در ایران تا سال ۱۲۶۸ خورشیدی که بانک شاهنشاهی تشکیل شد، پول رایج، سکه‌های طلا و نقره بود. در آن سال نشر اسکناس در سراسر ایران، در انحصار بانک شاهنشاهی وابسته به انگلیس بود. دو سال بعد، اسکناس جدید بانک با سرلوحه فارسی و علامت شیر و خورشید و عکس ناصرالدین‌شاه قاجار و نوشتن ارزش آن منتشر شد.

در مجموع بانک شاهنشاهی، چهل سال در ایران اسکناس منتشر کرد تا این که در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۹ حق انتشار اسکناس از آن بانک سلب و در مقابل دویست هزار لیره انگلیس، به‌بانک ملی ایران واگذار شد. اسکناس‏‌های بانک ملی در سال ۱۳۱۰  منتشر شد و تا سال‏ها، رایج بود.

Email
چاپ