به اعتلای کشورمان معتقدیم

گزارش تصویری / برآورده شدن آرزوی دو نفر از کودکان مرکز نیلوفر مؤسسه خیریه کهریزک

گزارش تصویری خبرنگار آبتاب، سیده نیوشا میرعباسی، از روز برآورده شدن آرزوی دو نفر از کودکان مرکز نیلوفر (پوشیدن لباس پلیس برای مهرداد و آرزوی داشتن تبلت برای رادین) توسط نیکوکار خانم اکبری از نیکوکاران و همچنین، نیروی انتظامی محمد شهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ دز مؤسسه خیریه کهریزک.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

 

Email
چاپ