مهر ۸, ۱۴۰۲

به اعتلای کشورمان معتقدیم

لباس اقوام کرج

     نویسنده و عکاس: ثریا ترکاشوند

ایران کوچک واژه ای که برای هر ایرانی که فقط یک بار گذرش به کرج افتاده باشد، معنا پیدا می کند. شهری در دامنه رشته کوه البرز با تنوع فرهنگی که بخاطر همجواریش با پایتخت و متمرکز شدن کارخانجات و همچنین واقع شدن درمسیر دوشاهراه یکی به تهران و دیگری به شمال پذیرای مهاجران زیادی از سراسر ایران شده است. زمانی آن را شهر هفتاد و دو ملت می نامیدند، و به نوعی نماد وحدت اقوام مختلف شناخته می شود. برای درک بیشتر این موضوع کافیست بدانید که ۲۴ استان کشورمان برای رسیدن به پایتخت بایستی از کرج عبور کنند. تمام این موارد از کرج شهری با اقوامی مختلف از تمام استان های ایران را بوجود آورده و گاهاً در یک مجتمع شاهدیم که همسایگان هر کدام از یک استان با ویژگیهای خاص قومی خود ساکنند. با توجه به این موضوع برای ایجاد وحدت در بین ساکنان این شهر برگزاری جشنواره های مختلف می تواند به تقویت این وحدت کمک کندکه به طور نمونه برپایی جشنواره لباس سنتی  اقوام کرج در سال ۱۳۹۸ بود که برای اولین به همت عباس فتاحیان ریاست موزه مردم شناسی کرج و اداره ارشاد اسلامی استان البرز، سازمان میراث فرهنگی، پژوهشکده کرج شناسی، و عکاسخانه ایران قدیم برگزار شد که از ۱۰ طرح از المان های استان های مختلف کشور برای استفاده روزمره رونمایی شد. این جشنواره برای  شناساندن فرهنگ پوشش مردم گوشه وکنار کشور بسیار مفید بوده و همچنین در مسیر تحقق فرهنگ حمایت از تولید کننده داخلی نیز مؤثر واقع شد.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

Email
چاپ