به اعتلای کشورمان معتقدیم

دادستان تهران: درگیری زندان اوین هیچ ارتباطی با اغتشاشات اخیر ندارد

ایسنا: دادستان تهران اعلام کرد که درگیری زندان اوین ارتباطی با اغتشاشات اخیر ندارد و اوضاع زندان اوین از ساعاتی پیش آرام شده است و آرامش برقرار است.

وی تأکید کرد: اوضاع زندان اوین از ساعاتی پیش آرام شده است و آرامش برقرار است.

Email
چاپ
آخرین اخبار