به اعتلای کشورمان معتقدیم

امیرعبداللهیان به وزیر خارجه قطر: در نیویورک، از طریق واسطه پیام های بیشتری بین آمریکا و ایران تبادل شد

     آبتاب: در تماس تلفنی شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با امیرعبداللهیان در خصوص مذاکرات احیای برجام بحث و تبادل نظر شد. 

دکتر امیرعبداللهیان تأکید کرد: “معتقدیم کار اکنون در مسیر درست خود قرار دارد. نحوه استمرار تعامل آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران نیز در جریان سفر رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان به نشست آژانس در وین از دیگر تحولات است.”

Email
چاپ
آخرین اخبار