تاریخ انتشار :

تاریخ جهان به زنها بدجور ظلم کرده است

     نویسنده: دکتر حجت بقایی – پژوهشگر
این روزها دختری بی گناه از این دنیا پر کشیده است، دلیل فوت او مهم است ولی موضوع این نوشتار نیست. با مرگ مظلومانه دختری ایرانی، عکس العملهای دوستان و دشمنان، خیرخواهان و بدخواهان، دولتیها و غیر دولتیها قابل تحقیق و پژوهش است.
من به هیچ چیز کار ندارم، فقط یک سئوال دارم، این دختر بدون دلیل فوت شده یا کشته شده یا به دلیل ارشاد به سوی ثواب، چرا باید کسی پاسخگو نباشد تا کار به اینجا نرسد؟ 
این چند روز خیلی جلوی خودم را گرفتم خدای ناکرده حرفی نزنم که به کسی یا کسانی بر نخورد، آخر این دختر چرا اینقدر مظلوم است، اصلاً جنس زن چرا اینقدر مظلوم است، چرا باید اینقدر مظلوم باشد، یک جای کار می لنگد، حال نمی دانم از قانون است، از افکار ماست، از تربیت ماست، نمی دانم ولی برایم بسیار دردناک است. اصلاً اگر کمی فکر کنیم، سرنوشت زنان در تاریخ، بسیار حیرت آور است، من حالت عادی را کار ندارم که همه کشته مرده زنان هستند و برای ورودشان به بازار هزینه های گزاف می کنند.
تاریخ را ورق می زنم و از خشایارشاه و کشتن همسرش (همسری که تاریخ گواه به نجابت او می دهد) با حیله اطرافیان که موجب ورود استر به قصر و آن ماجرای تاریخی شد (تقریباً بزرگترین کشتار ایرانیان تا سالها بعد را راه انداخت)، تا رابعه آن زن ادیب و شجاع که به دست برادرش کشته شد (همان رابعه که وقتی دشمن، فرمانده سپاه ایران را به اسارت گرفت، رابعه به تنهایی به اردوی دشمن رفت و او را نجات داد و وقتی کلاه خود از سرش افتاد فرمانده دشمن گفت، اگر زنهای ایران اینچنینند مردانش چگونه اند، عقب نشینی کردند و رفتند)، از بردگی زنان در حرمسراهای پادشاهان تا جنایت علیه زنان در پایان جنگ جهانی دوم، از اسارت زنان به دست اعراب و فروششان در بازارهای برده فروشان تا قتل عام زنان در همدان و کرمان به دست آقامحمدخان قاجار به سبب انتقام از زنان برای تربیت مردان شجاع و از هدایت زنان به قربانگاه خدایان تا مدرنیته کردن زنان با چماق مأموران پهلوی و …
و این اواخر هم که نمی دانم این ارشاد چه دارد که فقط زنها باید ارشاد شوند، پس این وسط مردها چه کاره اند؟ مردانی که از دامان همین زنان مرد شده اند.
جدیداً هم که سریال (جیران) تطهیر ظلم قاجار خصوصاً ناصرالدین شاه به زنان است، جیران عشق را شدیداً به سخره گرفته است، داستان کلی اش خوب است اگر موضوع تطهیر ناصرالدین شاه نبود. حالا نمی خواهم موضوع را عوض کنم، اینجا مرگ دختری معصوم رقم خورده است. می گویم حال چه باید کرد، مانند تاریخ چون زن است، چون از قشر ضعیف است، چون تنهاست، باید به تاریخ بپیوندد؟ اینجا ظلمی واقع شده و این قاضی است که باید حکم کند، خدا کند که قاضی عادل و بینا باشد؟